Openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing van voetweg 93

Het college van burgemeester en schepenen van Herne deelt mee aan het publiek dat een openbaar onderzoek wordt geopend betreffende de aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 93 te Herne op kadastraal perceel Herne, afdeling 1, sectie E, nr. 15G, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 4 juli 2018.
Het openbaar onderzoek start op 30 juli 2018 en loopt tot en met 28 augustus 2018. Het dossier ligt alle werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur ter inzage in het gemeentehuis, afdeling omgeving, Centrum 17 te 1540 Herne.
Bezwaren/opmerkingen worden uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan Gemeente Herne, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17 te 1540 Herne per aangetekend schrijven of ter plaatse afgegeven tegen ontvangstbewijs.