Het gemeentebestuur van Herne gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve met onmiddellijke indiensttreding van

een (m/v)
MAATSCHAPPELIJK WERKER

Halftijdse betrekking (19u/38 u) – graad B1-B3
 

Functie
Als maatschappelijk werker zorgt u voor een kwaliteitsvolle dienstverlening met als doel een menswaardig bestaan te garanderen en integratie te bevorderen. Hierbij staat een persoonlijke begeleiding centraal en zorgt u telkens voor een passende ondersteuning. U bent dus een eerstelijnsaanspreekpunt voor vragen om informatie, advies en hulpverlening in de meest ruime zin.
Tevens werkt u mee aan het uitbouwen van het strategisch welzijnsbeleid en onderhoudt u mee de professionele samenwerkingsinitiatieven die hulp aan de cliënten kunnen bevorderen.

Profiel

  • Je bent betrouwbaar, handelt consistent en benadert anderen op een eerlijke en integere wijze.
  • Je bent een teamspeler en overlegt op een constructieve manier.
  • Je plant je eigen werkzaamheden en behoudt het overzicht, zelfs bij piekmomenten of moeilijke situaties.
  • Je stelt je flexibel op zowel naar werkuren als jobinhoud.
  • Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel maatschappelijk assistent (of een daarmee gelijkgesteld diploma) of je bent in het bezit van het diploma bachelor in de verpleegkunde (afstudeerrichting sociale verpleegkunde) (of een daarmee gelijkgesteld diploma) of je bent laatstejaarsstudent bachelor sociaal-agogisch werk of sociale gezondheidszorg (men dient bij de kandidatuur een studiebewijs voor te leggen en een verklaring dat men binnen de 4 maanden het diploma kan halen).Voorwaarden
-          Je geniet je burgerlijke en politieke rechten
-          Je voldoet aan de diplomavereiste
-          Je ben medisch geschikt voor de uit te oefenen functie
-          Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken
-          Je slaagt in de selectieprocedure
-          Je beschikt over een gunstige vermelding op het uittreksel uit het strafregister

Aanbod

-          Een boeiende afwisselende job met een ruime verantwoordelijkheid in een gedreven en dynamisch team
-          Een aantrekkelijk loon: verloning volgens de weddeschaal B1-B3 (bruto geïndexeerd maandsalaris van min. €2460,78              en max. €4146,34) met bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding,  
           hospitalisatieverzekering; terugbetaling kosten openbaar vervoer
-          Een wervingsreserve van 3 jaar, maximaal verlengbaar met 2 jaar.

Interesse:
De volledige informatiebundel vindt u hier.
Solliciteren kan per aangetekend schrijven naar het Vast Bureau, Centrum 17, 1540 Herne.
Je kandidaatstelling moet vergezeld zijn van een gemotiveerd schrijven met cv, een uittreksel uit het strafregister en een kopie van het rijbewijs.
De kandidaatstellingen moeten ons ten laatste bereiken op 7 augustus 2019. 
 
De schriftelijke selectieproef vindt plaats in het gemeentehuis van Herne op 27 augustus 2019 om 18u. Het mondelinge gedeelte zal doorgaan op 11 september 2019 om 18u.
  
Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de personeelsdienst (tel: 02/397.11.77 – email: personeelsdienst@herne.be)