Nieuwsoverzicht

Zoek hier op nieuwsberichten
Gevonden resultaten : 1 - 5 van 16

26/07/2017Procedure opgestart voor erkenning droogte (april, mei, juni 2017) als landbouwramp.

De Minister heeft op 18 juli de procedure opgestart om de droogte voor de periode april, mei en juni te erkennen als landbouwramp. De Vlaamse regering kan de droogte pas definitief als landbouwramp erkennen als aan alle criteria is voldaan. Landbouwers die schade aan teelten hebben geleden moeten zelf het initiatief nemen om de gemeente(n) te contacteren waarin de getroffen percelen zich bevinden. De gemeente kan dan een schattingscommissie op pad sturen voor een voorlopige schadevaststelling.

20/07/2017 Banner_pesticidenvrij Verbod voor particulieren op het gebruik van glyfosaat

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft de Vlaamse regering op vrijdag 14 juli 2017, beslist dat het gebruik van de onkruidverdelger glyfosaat door particulieren verboden is. Dit verbod gaat in op 19 juli 2017, de dag na publicatie van het besluit in het Belgisch staatsblad. Vind hier de volledige wettekst in het Belgisch Staatsblad.

18/07/2017Verkeershinder in augustus door werken aan spoorwegen Herne

In augustus werkt Infrabel aan overwegen van de spoorlijn Edingen-Geraardsbergen in Tollembeek en Herne. De rijweg wordt afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van de overweg. De straten waar zich overwegen bevinden blijven bereikbaar voor plaatselijk verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

14/07/2017Intrekking milieuvergunningsaanvraag klasse 1 Eoly

Begin dit jaar diende Eoly een milieuvergunningsaanvraag in voor de bouw van een windturbinepark van 3 turbines in Sint-Pieters-Kapelle.Op 13 juli 2017 werd de gemeente officieel, door de Provincie Vlaams-Brabant, in kennis gesteld dat Eoly besliste om het project in zijn huidige vorm in te trekken.

07/07/2017Aankondiging Openbaar Onderzoek RUP Lokaal Bedrijventerrein

Gemeente Herne-Aankondiging Openbaar Onderzoek RUP Lokaal BedrijventerreinHet college van burgemeester en schepenen van Herne deelt mee aan het publiek dat een openbaar onderzoek wordt geopend betreffende het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Lokaal Bedrijventerrein, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 26 juni 2017.Het dossier ligt alle werkdagen van 01 augustus 2017 tot en met 29 september 2017 van 8.30u tot 12.00u op het gemeentehuis ter inzage(dienst grondgebiedzaken).Bezwaren/opmerkingen worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening(GECORO), Centrum 17, 1540 Herne per aangetekende brief of digitaal.