Start | aA | Aanmelden | Sitemap | print | Contact |

Omgevingsvergunningen

Openbare onderzoeken

Openbaar onderzoek betreffende de vraag van Patrick Lanneer en Veerle Derijcke om op het perceel gelegen, 1540 Herne, H.Geeststraat (HN) zn kadastraal gekend 1e afdeling Sectie E 277C volgende werken uit te voeren: Bouwen van een meergezinswoning bestaande uit 2 appartementen. Het openbaar onderzoek loopt van 6 juni 2017 tot en met 5 juli 2017. Het dossier kan ingekeken worden op de dienst ruimtelijke ordening tijdens de kantooruren of via www.omgevingsloket.be.

Openbaar onderzoek betreffende de vraag van Nick Matthys en Joke Troncquo om op het perceel gelegen te, 1540 Herne, Stationsstraat 23A kadastraal gekend 1e afdeling Sectie I 373h volgende werken uit te voeren: verbouwen van een woning. Het openbaar onderzoek loopt van 13 juni tot en met 12 juli 2017. Het dossier kan ingekeken worden op de dienst ruimtelijke ordening tijdens de kantooruren of via www.omgevingsloket.be.

<span style=Wegeniswerken Centrum Herne vanaf vrijdag 23 juni 2017"/>

Wegeniswerken Centrum Herne vanaf vrijdag 23 juni 2017lees meer


Van vrijdag 23 juni tot en met vrijdag 30 juni 2017 geldt volgende aangepaste verkeersregeling:

Politiebesluit droogte

Politiebesluit droogtelees meer

Ingevolge de uitzonderlijke aanhoudende droogte heeft de gouverneur een politiebesluit uitgevaardigd dat het gebruik van drinkwater verbiedt voor niet noodzakelijke toepassingen. Dit verbod wordt voor onbepaalde tijd ingesteld.
Onze gemeentelijke diensten hebben een overeenkomst met Olympia. Indien het leidingwaterverbod van kracht blijft, kunnen wij gebruikmaken van het putwater van Olympia. Bij deze willen we nogmaals Olympia danken voor de samenwerking!

<span style=Door de aanhoudende hitte en droogte heerst er momenteel een groot brandgevaar in de natuur. "/>

Door de aanhoudende hitte en droogte heerst er momenteel een groot brandgevaar in de natuur. lees meer

Door de aanhoudende hitte en droogte heerst er momenteel een groot brandgevaar in de natuur. Bossen, bermen, gazons, graanvelden, ... hebben maar een klein vonkje nodig om vuur te vatten. Een onachtzaam weggegooide peuk of een genster van de BBQ kunnen genoeg zijn om een grote brand te veroorzaken.

 hitte- & ozonplan

 hitte- & ozonplanlees meer

Gebruik kraantjeswater met beleid
De afgelopen weken viel er bijzonder weinig neerslag en volgens de weersverwachtingen zal ook de komende periode droog blijven. Momenteel zijn er nog geen problemen met de drinkwatervoorziening maar ik vind het raadzaam om nu al preventietips mee te delen.
In het interview met Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders, dat vandaag werd uitgezonden in ’De Ochtend‘ op Radio 1 leest u meer toelichting en tips voor een spaarzaam en duurzaam gebruik van drinkwater.

Wegeniswerken Centrum Herne 19.06.17 tot en met 07.07.17

Wegeniswerken Centrum Herne 19.06.17 tot en met 07.07.17lees meer

UPDATE: 
Door de extreme weersomstandigheden zijn we verplicht de werken anders te organiseren dan voorzien.De hitte heeft een grote impact op de uithardingstijd van het voegsel. Laten wij het verkeer te vroeg door, dan lopen we het risico dat de kwaliteit van het voegsel ondermaats is.
Om die redenen kan de verkeerssituatie van dag tot dag verschillen.
Wij blijven daarbij voortdurend zoeken naar een evenwicht tussen kwaliteitsvol herstel en minimale verkeershinder.
Kijk best dagelijks op deze pagina om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Personeelssportdag dinsdag 13 juni

Personeelssportdag dinsdag 13 junilees meer

Wegens de personeelssportdag op dinsdag 13 juni zal er in de voormiddag beperkte dienstverlening zijn op het gemeentehuis.
De avondopening verloopt zoals anders.

Warme gemeente, cool kwadrant <br />Op weg naar een klimaatvriendelijk Herne

Warme gemeente, cool kwadrant
Op weg naar een klimaatvriendelijk Hernelees meer

Met de ondertekening van het Europese Burgemeestersconvenant heeft ook Herne, zoals ondertussen de meeste Vlaamse steden en gemeenten, zich geëngageerd om concrete maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen op zijn grondgebied met minstens 20% terug te dringen tegen 2020.

Vacature Poetshulp

Vacature Poetshulplees meer


Het OCMW van 1540 Herne heeft een vacature voor een halftijdse betrekking van poetshulp ( m/v) in contractueel verband voor zijn poetsdienst aan huis met dienstencheques.
Er wordt bovendien een werfreserve aangelegd die 2 jaar geldig is.

Warmte: waarschuwing

Warmte: waarschuwinglees meer

Warme dagen zijn niet ongevaarlijk. Zeker warme dagen aan het begin van de zomer. Mensen hebben zich nog onvoldoende kunnen aanpassen aan het warmere weer. Gezondheidskundig gezien zijn deze vroege warme dagen dus gevaarlijker dan tijdens de zomermaanden.

<h1>Voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen </h1>

Voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen 

lees meer

De Vlaamse regering tekende op 31/03/2017 het besluit tot voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met de meest kwetsbare waardevolle bossen in de gemeenten.

Bibnick

Bibnicklees meer

De Openbare Bibliotheek Petrus Naghel en de jeugddienst van Herne sluiten het schooljaar vreugdevol af met een bibnick. Auteur Ingrid Vandekerckhove zal voorlezen uit haar eigen boeken. Alle ouders zijn welkom om samen gezellig in de tuin van het Dominicanessenklooster te genieten van een taartje, fruitsla,... of andere zoetigheden.

Blokspot zomer 2017

Blokspot zomer 2017lees meer

Studeer je graag in gezelschap? Kom dan naar het Dominicanessenklooster! Van 22 mei tot 30 juni kunnen alle studenten van het secundair en hoger onderwijs uit het Pajottenland terecht in de blokspot locatie in hun gemeente.

Oproep tot waakzaamheid

Oproep tot waakzaamheidlees meer

De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, roept op tot waakzaamheid op kerkhoven. In het kader van de toename van metaaldiefstallen op kerkhoven worden een reeks preventiemaatregelen voorgesteld.

Zomeractiviteiten 2017 - jeugdregio Pajottenland

Zomeractiviteiten 2017 - jeugdregio Pajottenlandlees meer

Jeugdregio Pajottenland heeft alweer een leuk zomerprogramma voor jullie klaar. Zin om deel te nemen aan één van de activiteiten? Schrijf je dan in via jeugd@herne.be. De zomervakantie dat wordt een feestje!

Opleiding fuifcoach

Opleiding fuifcoachlees meer

Alle organisatoren van publiek toegankelijke feesten of fuiven zijn volgens het gemeentelijk feest- en fuifreglement verplicht om een opgeleide fuifcoach te hebben. Deze gratis opleiding bestaat uit een onderdeel theorie, EHBO en brandbestrijding.