Start | aA | Aanmelden | Sitemap | print | Contact |

Gemeentediensten uitzonderlijk gesloten

Gemeentediensten uitzonderlijk geslotenlees meer

Op 15 november zijn de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten.

Werken spooroverweg Edingsesteenweg ter hoogte van Heyselstraat op 9 en 10 november 2018

Werken spooroverweg Edingsesteenweg ter hoogte van Heyselstraat op 9 en 10 november 2018lees meer

Infrabel plant dringende werken aan spooroverweg 65-67 op de Edingsesteenweg met het oog op de veiligheid van het spoor- en wegverkeer.
Wegverkeer zal niet toegelaten zijn over de overweg van vrijdag 9/11 9.00 tot en met zaterdag 10/11 omstreeks 5.00 uur.
Omleidingen worden ingelegd in beide richtingen over het grondgebied van Edingen en dat van Herne.

Openbaar onderzoek tot gedeeltelijke verlegging van voetweg 58 te Sint-Pieters-Kapelle

Openbaar onderzoek tot gedeeltelijke verlegging van voetweg 58 te Sint-Pieters-Kapellelees meer

Het college van burgemeester en schepenen van Herne deelt mee aan het publiek dat een openbaar onderzoek wordt geopend betreffende de aanvraag tot gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 58 te Sint-Pieters-Kapelle met inbegrip van een rooilijnplan op kadastrale percelen Herne 3de afdeling, sectie C, nummers 210C, 213H en 213K, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 24 oktober 2018.

Openbaar Onderzoek aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 27

Openbaar Onderzoek aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 27lees meer

Het college van burgemeester en schepenen van Herne deelt mee aan het publiek dat een openbaar onderzoek wordt geopend betreffende de aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 27 te Herne op kadastraal perceel Herne, afdeling 1, sectie E, nr. 279K, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 24 oktober 2018.

Openbaar onderzoek aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing voetweg 40

Openbaar onderzoek aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing voetweg 40lees meer

Gemeente Herne - Aankondiging Openbaar Onderzoek aanvraag tot gedeeltelijke verlegging van gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 40 te Herne

Openbaar onderzoek aanvraag tot afschaffing van voetweg 72

Openbaar onderzoek aanvraag tot afschaffing van voetweg 72lees meer

Gemeente Herne - Aankondiging Openbaar Onderzoek aanvraag tot aanvraag tot afschaffing van voetweg 72 te Herfelingen op kadastrale percelen afdeling 2, sectie D, nrs. 122/02A, 134D en 136N.

<span>Verkeershinder ter hoogte van Belfius Ninoofsesteenweg / Heldenplein op vrijdag 2/11/2018</span>

Verkeershinder ter hoogte van Belfius Ninoofsesteenweg / Heldenplein op vrijdag 2/11/2018lees meer

***Verkeershinder ter hoogte van Belfius Ninoofsesteenweg / Heldenplein***
Op vrijdag 2/11/2018 (9.30-16 uur) zal een mobiele kraan geplaatst worden in de Ninoofsesteenweg ter hoogte van het Heldenplein te Herne. Dit voor het wegnemen van bankcontainers van Belfius.
Om de veiligheid te garanderen wordt de rijweg volledig geblokkeerd ter hoogte van deze locatie, een omleiding wordt ingelegd.
Plaatselijk verkeer mag de straat inrijden tot aan de werfzone.
Parkeren zal niet mogelijk zijn ter hoogte van de werken.
De aannemer beperkt de werken tot het minimum en verontschuldigt zich voor eventuele ongemakken die deze werken met zich meebrengen.
De gemeente drong aan op dagwerk om nachtlawaai voor omwonenden te vermijden. Daarnaast drongen we aan op het uitvoeren van deze werken in de vakantieperiode, waardoor het verkeer minder gehinderd wordt.

Speelplein Winnepoe

Speelplein Winnepoelees meer

Het speelplein Winnepoe is niet open in de herfstvakantie van maandag 29/10 tot en met vrijdag 2/11 en in de kerstvakantie van maandag 24/12 tot en met dinsdag 1/1/2019. Het speelplein zal wel open zijn op 2, 3 en 4 januari 2019

Het gemeentebestuur van Herne gaat over tot de aanwerving van een (m/v): DESKUNDIGE SECRETARIAAT EN VRIJE TIJD (SPECIALISATIE JEUGD) - voltijdse betrekking (38/38 u) - graad B1-B3 – contractueel – vervangingscontract

Het gemeentebestuur van Herne gaat over tot de aanwerving van een (m/v): DESKUNDIGE SECRETARIAAT EN VRIJE TIJD (SPECIALISATIE JEUGD) - voltijdse betrekking (38/38 u) - graad B1-B3 – contractueel – vervangingscontractlees meer

Het gemeentebestuur van Herne gaat over tot de aanwerving van een (m/v): DESKUNDIGE SECRETARIAAT EN VRIJE TIJD (SPECIALISATIE JEUGD)

voltijdse betrekking (38/38 u) - graad B1-B3 – contractueel – vervangingscontract

<strong>Aankondiging openbaar onderzoek plan-MER van de ruilverkaveling Gooik</strong>

Aankondiging openbaar onderzoek plan-MER van de ruilverkaveling Gooiklees meer

De ruilverkaveling Gooik heeft een oppervlakte van ca. 2900 ha en situeert zich volledig op het grondgebied van de gemeente Gooik. De eerste doelstelling van het ruilverkavelingsproject is een verbetering van de agrarische structuur via het ruilen en herverkavelen van landbouwgronden. Daarnaast kan via een ruilverkaveling een snelle, betere en integrale inrichting van de regio tot stand worden gebracht, waarbij maatregelen kunnen worden uitgevoerd voor natuur- en landschapsontwikkeling, voor onroerend erfgoed, voor integraal waterbeheer, voor de uitbouw van een recreatief netwerk, voor bodemconservering, enz.

Opening 4e kubus

Opening 4e kubuslees meer

De 4de kubus van (H)echtHerne is een feit en nu heeft ook Sint-Pieters-Kapelle haar landschapsmark. De kubusbouwers zullen ook deze kubus – met codenaam K4 – officieel overdragen aan de gemeenschap.Wil je er bij zijn en een glaasje meedrinken? Kom dan op zaterdag 20 oktober vanaf 17u naar de locatie van K4 achteraan in de Steyvekaitse te Sint-Pieters-Kapelle.

Voorlees- en knutselmoment

Voorlees- en knutselmomentlees meer

Voorlees- en knutselmoment, thema kerst en nieuw

<strong>Nieuwe projectoproep Pajottenland+</strong> <br /><strong>Leefbaarheid en dynamiek in het Pajottenland verhogen </strong> <br /><strong>“Wij zoeken jouw ideeën… om ze samen uit te werken”</strong>

Nieuwe projectoproep Pajottenland+
Leefbaarheid en dynamiek in het Pajottenland verhogen
“Wij zoeken jouw ideeën… om ze samen uit te werken”lees meer

Pajottenland+ werd door de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid erkend als Leadergebied. Als plattelandsgebied met bottom up-werking beschikt de regio over eigen middelen. Deze budgetten worden besteed aan projecten uitgevoerd in de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal. Pajottenland+ lanceerde zopas een nieuwe projectoproep. Ideeën van individuele inwoners, verenigingen (vzw‘s) of openbare besturen zijn welkom. Je kan ze tot 1 december 2018 aanmelden in een korte mail. Projecten kan je via het e-loket indienen tot 31 januari 2019 om 12 uur.

<strong>Schrijfmarathon Amnesty International</strong>

Schrijfmarathon Amnesty Internationallees meer

’Jouw brief kan levens veranderen‘ is het motto van de Schrijfmarathon die Amnesty International vanaf 1 december 2018 op gang trekt. Dit jaar schrijven we voor 10 straffe vrouwelijke mensenrechtenverdedigsters.

<strong>Nieuwe projectoproep Pajottenland+</strong>

Nieuwe projectoproep Pajottenland+lees meer

Leefbaarheid en dynamiek in het Pajottenland verhogen

“Wij zoeken jouw ideeën… om ze samen uit te werken”

<strong>VORMING PROFESSIONEEL COMMUNICEREN om de oorzaak van zwervuil en sluikstorten mee aan te pakken </strong>

VORMING PROFESSIONEEL COMMUNICEREN om de oorzaak van zwervuil en sluikstorten mee aan te pakken lees meer

Het zwerfvuil opruimen is een belangrijke taak. Want zwerfvuil trekt zwerfvuil aan. Maar zolang er geen gedragswijziging is bij diegene die het zwerfvuil veroorzaken, is het dweilen met de kraan open. Daarom willen we jullie een vorming aanbieden om jullie tips en methoden aan te reiken om in interactie te gaan met mensen die foutief gedrag vertonen. Wat kan je doen als je fout gedrag ziet gebeuren? Hoe spreek je best iemand aan op een veilige manier?

<strong>Wijk-werken </strong>

Wijk-werken lees meer

In 2018 startte het nieuwe systeem van wijk-werken, de opvolger van het PWA-systeem. 24 gemeenten in Halle-Vilvoorde gaan hiervoor samenwerken. Haviland wordt de wijk-werkorganisator.
Zowel particulieren, onderwijsinstellingen, vzw‘s als gemeentes en OCMW‘s kunnen een beroep doen op wijk-werkers voor het uitvoeren van bepaalde (eenvoudige) taken.

Geen toeslag meer voor betalen met de kaart

Geen toeslag meer voor betalen met de kaartlees meer

Vanaf 9 augustus 2018 mogen handelaars geen extra kosten meer aanrekenen voor elektronische betalingen met de bankkaart, via overschrijving of via domiciliëring. Dit verbod om extra kosten aan te rekenen, geldt zowel voor betalen in de winkel als voor betalen op internet.

Voorafgaande informatievergadering ikv lancering windenergieproject

Voorafgaande informatievergadering ikv lancering windenergieprojectlees meer

Op dinsdag 6 november 2018 vindt een voorafgaande informatievergadering plaats om 20u in de Herman Moreauzaal, Rue de la Procession 2, 7830 Bassilly. De vergadering wordt georganiseerd in het kader van de lancering van een windenergieproject ter hoogte van de stopplaats aan Hellebeek langs de snelweg E429/A8 in de gemeente Silly.

Inzameling kuilplastiek

Inzameling kuilplastieklees meer

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we een inzameling van kuilplastiek op het recyclagepark.

<strong>Herne deelt luiers uit!</strong>

Herne deelt luiers uit!lees meer

Met de luierkasten wensen we overschotten ongebruikte luiers in te zamelen.

Gedichtendag 2019

Gedichtendag 2019lees meer

Gedichtendag 2019

<strong>Basisexpo over de Eerste Wereldoorlog ‘De Groote oorlog in het klein’</strong>

Basisexpo over de Eerste Wereldoorlog ‘De Groote oorlog in het klein’lees meer

De hele maand november kan deze tentoonstelling bezocht worden in de bibliotheek Petrus Naghel tijdens de openingsuren van de bib.

<strong>Lezing Constantin Meunier – 22 november 2018 om 20u – bibliotheek Petrus Naghel Herne</strong>

Lezing Constantin Meunier – 22 november 2018 om 20u – bibliotheek Petrus Naghel Hernelees meer

Lezing over het leven en werk van Constantin Meunier door Urbain Deblander.

<strong>Hola Zomaar Oma - 28 november 2018 om 14u – Polyvalente Feestzaal Sint-Pieters-Kapelle</strong>

Hola Zomaar Oma - 28 november 2018 om 14u – Polyvalente Feestzaal Sint-Pieters-Kapellelees meer

Een ludiek podiumgebeuren door Leen Persijn over de relatie GROOTOUDERS -KLEINKINDEREN. Een confronterende, vaak grappige, potsierlijke, maar ook ontroerende zoektocht gegoten in spel, tekst en liederen.

<strong>Prof. dr. em. Manu Keirse praat over rouwverwerking bij jongeren - donderdag 29 november 2018 om 20u - Dominicanessenklooster Herne </strong>

Prof. dr. em. Manu Keirse praat over rouwverwerking bij jongeren - donderdag 29 november 2018 om 20u - Dominicanessenklooster Herne lees meer

Prof. dr. em. Manu Keirse praat over rouwverwerking bij jongeren op donderdag 29 november 2018 om 20u in het Dominicanessenklooster van Herne

<strong>Versier samen met jouw buren jouw buurt tijdens de kerstdagen!</strong>

Versier samen met jouw buren jouw buurt tijdens de kerstdagen!lees meer

We genoten met z‘n allen van lange zomerdagen en avondlijke terrasjes met onze buren, maar het wordt weer vroeger donker en het is niet meer zo gezellig om samen buiten te vertoeven…
Daar willen wij echter iets aan doen!

Brochure Gemeenschapscentrum Herne

Brochure Gemeenschapscentrum Hernelees meer

Klik door en blader door onze brochure van het gemeenschapscentrum.

<strong>Els de Schepper neemt je mee achter de schermen – vrijdag 16 november 2018 om 20u – Polyvalente Feestzaal Sint-Pieters-Kapelle</strong>

Els de Schepper neemt je mee achter de schermen – vrijdag 16 november 2018 om 20u – Polyvalente Feestzaal Sint-Pieters-Kapellelees meer

Els de Schepper neemt je mee achter de schermen op vrijdag 16 november 2018 om 20u in de Polyvalente Feestzaal in Sint-Pieters-Kapelle

Amerikaans vuilbroed

Amerikaans vuilbroedlees meer

Op 23 mei 2018 werd een haard met Amerikaans vuilbroed vastgesteld in Herfelingen. Rond de haard werd een schutkring afgebakend met een straal van 3km.