Start | aA | Aanmelden | Sitemap | print | Contact |

Reserveer je tickets voor activiteiten van GC Herne via
https://www.eventbrite.nl/o/gc-herne-18547366059?s=91115439

Blokspot: 18/12/'19 - 30/01/'20

Blokspot: 18/12/'19 - 30/01/'20lees meer

Samen blokken, het kan!

Geen zin om alleen te studeren? Kom dan van 18 december tot 30 januari naar de blokspot in het Dominicanessenklooster. Je kan er elke dag van 8u tot 22u terecht om in alle rust te studeren.

Uitnodiging participatiemoment donderdag 19 december om 19u: "een sterke kern voor Herne"

Uitnodiging participatiemoment donderdag 19 december om 19u: "een sterke kern voor Herne"lees meer

De gemeente Herne werkt aan een toekomstvisie voor haar kern: de omgeving van de Markevalleisite, het dorpsplein, het Gemeentehuis, het OCMW, het Vredegerecht en de Dekenij. Er werd een ontwerpteam aangesteld om te onderzoeken hoe we het dorp beter kunnen verbinden met het omliggende landschap, hoe de publieke functies beter kunnen worden georganiseerd en hoe we het dorpsplein kunnen verfraaien. Het team onderzoekt hoe ruimte voor cultuur, administratieve dienstverlening, zorg, en jeugd én aangename publieke ruimtes kunnen samengaan.

Vuurwerk: wat mag en wat mag niet!

Vuurwerk: wat mag en wat mag niet!lees meer

Volgens het decreet van 26 april 2019 is het verboden vuurwerk
af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen
af te vuren of wensballonnen op laten zonder vergunning.

Uitvoering oppervlakkige ruimingswerken onbevaarbare waterlopen van categorie 2 - Zennebekken-Zuid

Uitvoering oppervlakkige ruimingswerken onbevaarbare waterlopen van categorie 2 - Zennebekken-Zuidlees meer

De provincie Vlaams-Brabant informeert dat er in de periode van 1 december 2019 tot 31 maart 2020 oppervlakkige ruimingswerken aan de provinciale waterlopen gebeuren.

Bekendmaking confirmiteitsverklaring bodemsaneringsproject Fondatel Herne

Bekendmaking confirmiteitsverklaring bodemsaneringsproject Fondatel Hernelees meer

Kennisgeving van het conformiteitsattest voor het gefaseerd bodemsaneringsproject

Informatie over het gefaseerd bodemsaneringsproject : dossiernummer OVAM: 596

Tweede gefaseerd Bodemsaneringsproject, Fondatel Herne, Lorengstraat 6,1450 Herne — opgesteld door: A+E Consult BVBA

1ste afd Sectie H perceel 225M4

Het project heeft betrekking op de verontreiniging met:
- minerale olie in het vaste deel van de aarde ter hoogte van de grind- en gravelhoudende toegangsweg.
- zware metalen in het vaste deel van de aarde ter hoogte van de puinhoudende toplaag.

De OVAM verklaart het gefaseerd bodemsaneringsproject conform aan de bepalingen van het Bodemdecreet.

Wees alert voor inbrekers

Wees alert voor inbrekerslees meer

De dagen worden steeds korter. De zon komt laat op en gaat al vroeg weer onder. Inbrekers maken graag gebruik van de donkere maanden om hun slag te slaan. Wees dus op je hoede!

Zie of hoor je iets verdacht? Meld dit meteen aan de politie via het nummer 101. Op die manier help je inbrekers op heterdaad te betrappen of inbraken te voorkomen.

Maak jij mee ruimte voor Vlaams-Brabant?

Maak jij mee ruimte voor Vlaams-Brabant?lees meer

Omdat onze bevolking steeds groeit én ouder wordt, moeten we duurzaam en doordacht omspringen met de beschikbare ruimte. Bovendien hebben we die kostbare ruimte ook nodig voor voedselproductie, biodiversiteit, wateropvang en ontspanning.

Daarom werkt de provincie aan een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van wonen, werken en leven.

Uitvoering ruimingswerken onbevaarbare waterlopen van categorie 2

Uitvoering ruimingswerken onbevaarbare waterlopen van categorie 2lees meer

De provincie Vlaams-Brabant informeert dat er in de periode van 1 december 2019 tot 15 maart 2020 oppervlakkige ruimingswerken zullen plaatsvinden in het Denderbekken:

Captatieverbod opgeheven

Captatieverbod opgehevenlees meer

In juli is de gouverneur overgegaan tot het instellen van een captatieverbod op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde.

Deze maatregel was noodzakelijk omdat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen achteruit ging en verschillende waterlopen dreigden droog te vallen.

Maak jij mee de ruimte voor Vlaams-Brabant?

Maak jij mee de ruimte voor Vlaams-Brabant?lees meer

Maak jij mee de ruimte voor Vlaams-Brabant?
Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in opmaak!

Men werkt een nieuwe visie uit op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie. De provincie heeft daarover een eerste ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt.

Academie for life!

Academie for life!lees meer

In het kader van de warmste week organiseert de Academie voor Muziek, Woord en Dans enkele optredens. Lees hier meer en zet het in je agenda!

Wintertips De Watergroep

Wintertips De Watergroeplees meer

Ontdek de wintertips van De Watergroep en wat je kan doen om je waterleiding te beschermen tegen de vrieskou.

Wist je dat "De Watergroep" één algemeen nummer heeft voor alle vragen en meldingen van klanten? 02 238 96 99.

Kleuterhappening - zondag 24 november - Sporthal Liedekerke

Kleuterhappening - zondag 24 november - Sporthal Liedekerkelees meer

ILV sportregio Pajottenland organiseert op zondag 24 november van 14u tot 17u een kleuterhappening in de sporthal van Liedekerke.

17 december 2019 - bloemschikken voor 55+

17 december 2019 - bloemschikken voor 55+lees meer

Breng kerstsfeer en gezelligheid in huis! Maak je eigen prachtig kerstbloemstuk! Schrijf je snel in.

Update nutswerken Fluvius - Ninoofsesteenweg

Update nutswerken Fluvius - Ninoofsesteenweglees meer

De volgende fase van de Fluvius nutswerken op de Ninoofsesteenweg start op woensdag 13 november 2019.
Afhankelijk van de weersomstandigheden eindigen de werken op 20 december 2019.

Door de omvang van de werfzone is het onmogelijk om het verkeer veilig in beide richtingen toe te laten. Lees meer ...