Start | aA | Aanmelden | Sitemap | print | Contact |
Gemeente Herne werft aan!

Gemeente Herne werft aan!lees meer

Het gemeentebestuur van Herne gaat over tot de aanwerving van een (m/v): deskundige patrimonium en uitbestede werken. Het betreft een voltijdse contractuele betrekking, graad B1-B3.

Vlaanderen feest!

Vlaanderen feest!lees meer

Ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag op 11 juli wordt ook in 2017 de elfdaagse Vlaanderen Feest georganiseerd. Je kan meedoen met een gemeentelijk evenement, maar ook buurt- en verenigingsinitiatieven kunnen deelnemen. Lokale initiatieven komen in aanmerking voor een feestcheque tot 170 euro als tussenkomst voor de realisatiekosten.

Lentefeest

Lentefeestlees meer

Op donderdag 4 mei 2017 gaat het lentefeest voor senioren door in het Bavocentrum in Herfelingen. De toegang is gratis.

Onderhoudswerken Steenweg op Asse

Onderhoudswerken Steenweg op Asselees meer

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt van 18 tot 30 april 2017 enkele betonplaten op de Steenweg Asse (N285) in Herne. Wegen en Verkeer vervangt de betonplaten op twee locaties. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer afwisselend de werfzones passeren (alternerend verkeer) met behulp van tijdelijke verkeerslichten.

Onderhandse verkoop bouwgrond voor halfopen bebouwing in Kokejane

Onderhandse verkoop bouwgrond voor halfopen bebouwing in Kokejanelees meer

Het OCMW van HERNE stelt volgende bouwgrond onderhands te koop een perceel bouwgrond voor halfopen bebouwing ( kavel I ), gelegen te 1540 Herne (Kokejane), Van Cauwenberghelaan, I' afdeling, Sectie D, kadastraal gesitueerd deel nummer 245c met een oppervlakte van 10a 32ca.

Zitdagen personenbelasting

Zitdagen personenbelastinglees meer

Op dinsdag 30 mei en vrijdag 2 juni 2017 van 9 tot 12 uur zal een ambtenaar van de belastingen aanwezig zijn op het OCMW Edingsesteenweg 8A,1540 Herne om mensen, die problemen hebben met of hulp willen bij het invullen van hun belastingaangifte , bij te staan.

Infoflash speelpleinwerking paasvakantie 2017

Infoflash speelpleinwerking paasvakantie 2017lees meer

Het OCMW van Herne organiseert van maandag 3 april tot en met vrijdag 14 april 2017 speelpleinwerking voor jongens en meisjes vanaf 2 ½ jaar (indien zindelijk) tot en met 12 jaar. De opvang gaat telkens door van
’s morgens 7u tot ´s avonds 18 uur onder leiding van ervaren monitoren/monitrices in de chirolokalen - Lindestraat 11 - 1540 Herne.

<strong>Concessionaris gezocht</strong>

Concessionaris gezochtlees meer

Het gemeentebestuur van Herne wenst een concessie te verlenen voor een pand gelegen in Herne, Heilige Geeststraat 22. Geïnteresseerden kunnen de concessienota met procedure en voorwaarden voor de biedingen opvragen bij gemeentebestuur@herne.be of hier downloaden.

<strong>Milieuvergunningsaanvraag voor een windturbineproject van Eoly NV </strong>

Milieuvergunningsaanvraag voor een windturbineproject van Eoly NV lees meer

Op 26/01/2017 werd door Eoly NV een milieuvergunningsaanvraag ingediend voor het uitbaten van windturbines, gelegen Heizel, gelegen tussen Edingsesteenweg en Garennestraat te 1541 Herne.

De aanvraag betreft een nieuwe inrichting en heeft betrekking op 3 windturbines met een maximale tiphoogte van 200 meter en een maximaal vermogen van 3,6 MW per turbine.

Op 16/3/2017 ontvingen we het bericht van Eoly dat zij geen windturbines zullen bouwen en exploiteren met een tiphoogte van meer dan 150 meter.

Buitenspeeldag 2017

Buitenspeeldag 2017lees meer

Kom op 19 april naar het Dominicanessenklooster voor de Buitenspeeldag en leef je uit op tal van attracties.

Oproep tot waakzaamheid

Oproep tot waakzaamheidlees meer

De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, roept op tot waakzaamheid op kerkhoven. In het kader van de toename van metaaldiefstallen op kerkhoven worden een reeks preventiemaatregelen voorgesteld.

Carnavalsbus 2017

Carnavalsbus 2017lees meer

Duik zorgeloos de feestnacht in van Halle carnaval. Ook al ben je verkleed als piraat, draak of clown, de chauffeurs van De Lijn brengen je veilig naar huis met de extra nachtbus.

Voorlopige vaststelling van het Natura 2000-programma

Voorlopige vaststelling van het Natura 2000-programmalees meer

De Vlaamse Regering ging onlangs over tot de voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma. Het Agentschap Natuur en Bos heeft een openbaar onderzoek over dit voorlopig vastgestelde programma georganiseerd. Opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden tot 7 mei 2017

Infosessie op kamp

Infosessie op kamplees meer

Ga je met je vereniging op kamp? Kom dan zeker langs op 22 april voor enkele bruikbare tips! Inschrijven kan via preventie@pajottenland.be. Deelname is gratis.

Zomeractiviteiten 2017 - jeugdregio Pajottenland

Zomeractiviteiten 2017 - jeugdregio Pajottenlandlees meer

Jeugdregio Pajottenland heeft alweer een leuk zomerprogramma voor jullie klaar. Zin om deel te nemen aan één van de activiteiten? Schrijf je dan in via jeugd@herne.be. De zomervakantie dat wordt een feestje!

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG VOOR DE EXPLOITATIE VAN EEN INRICHTING KLASSE 1

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG VOOR DE EXPLOITATIE VAN EEN INRICHTING KLASSE 1lees meerDe burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Eoly NV, gevestigd Edingsesteenweg 196 te 1500 Halle een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 is ingediend met exploitatie “Heizel‘ gelegen tussen Edingsesteenweg/Garennestraat te 1541 Sint-Pieters-Kapelle op de percelen kadastraal bekend als : 3de Afdeling, Sectie C percelen 537a, 621e en 636m.

Voor het uitbaten van een nieuwe inrichting met als voorwerp : het plaatsen van drie windturbines voor de productie van windenergie.

Technische dienst zoekt jobstudenten

Technische dienst zoekt jobstudentenlees meer

Het gemeentebestuur is op zoek naar jobstudenten voor de technische dienst. Kandidaten kunnen zich aanbieden voor de paasvakantie en/of zomervakantie.

Opleiding fuifcoach

Opleiding fuifcoachlees meer

Alle organisatoren van publiek toegankelijke feesten of fuiven zijn volgens het gemeentelijk feest- en fuifreglement verplicht om een opgeleide fuifcoach te hebben. Deze gratis opleiding bestaat uit een onderdeel theorie, EHBO en brandbestrijding.