Secretariaat

Waar kan ik terecht?

Secretariaat
Gemeentehuis Herne
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 77
secretariaat@herne.be

Volgende medewerkers staat tot uw dienst:


Leen De Luyck
Leen De Luyck

Joke Troncquo

Je kan hier terecht voor:

- agenda van de gemeenteraad
- notulen van de gemeenteraad
- beleidsplannen
- gemeentereglementen

Het secretariaat ondersteunt de gemeentesecretaris en het college van burgemeester en schepenen.