wat kan je tegen betaling deponeren :
       


Het principe “ de vervuiler betaalt “ zal worden toegepast !


De betalende afvalfracties worden opgedeeld in 2 categorieën :

Tarief 1 : 0,08 €/kg
- Bouw- en sloopafval
- Groenafval
- Onbehandeld hout
- Geverfd, gelakt of verlijmd hout.


Tarief 2 : 0,16 €/kg
- Grofvuil
- Gipsplaten
- Asbest

Grof huisvuil.

Alle afval, afkomstig van een huishouden, dat te groot is om in een huisvuilzak mee te geven én wat niet behoort tot de selectief ingezamelde fracties.

Wie zich niet naar het containerpark kan begeven kan ook beroep doen op de huis-aan-huis ophaling :


Huis-aan-huis Wanneer :           Op donderdag 17 mei 2018
                                                   Op vrijdag 12 oktober 2018


Modaliteiten : Het is een ophaling op afroep :
U dient in te schrijven bij Haviland :

De aanvraag dient minstens 1 week voor de ophaling te gebeuren.

Contacteer Haviland Afdeling Afvalbeleid op 02/334 17 45 of mail naar grofvuil@haviland.be
met de vermelding van de hoeveelheid grofvuil en wat de samenstelling ervan is.

OPGELET! Op de dag van de ophaling dient u wel thuis te zijn.

Enkel de ingeschreven adressen worden opgehaald !
Betaling aan de ophaler.( vrachtwagen Intradura op basis van gewogen afval)
Tarief : € 0,26/kg 
Enkel mogelijk via bancontact of prepaid kaart !


!! Betaling met cash geld is niet mogelijk !!

Metalen, houten meubelen en elektrische apparaten zijn GEEN grof vuil, zij horen thuis
op het containerpark !

Tip :  Herbruikbare spullen? Spullen die nog bruikbaar zijn, horen niet thuis bij het grofvuil.
Breng ze naar De Kringwinkel.

Asbest.

Asbestcementgolfplaten en asbestleien :Een kleine hoeveelheid wordt één keer per jaar/per gezin gratis aanvaard.     
Een kleine hoeveelheid = 8 zakken van 25 kg (totaal 200 kg) of 10 cementgolfplaten van 109x122 cm.
Voor grotere hoeveelheden bedraagt de kostprijs 0,16 euro/kg
                                                           

De Kringwinkel  :

Onder het motto “weggooien is jammer” probeert De Kringwinkel Televil daadwerkelijk zijn steentje bij te dragen tot hergebruik, de afvalberg te verkleinen en tewerkstelling te creëren.
U kan ons daarbij helpen !

Hebt u spullen die u niet meer gebruikt dan kan u deze kwijt in De Kringwinkel. De Kringwinkel zamelt alle herbruikbare goederen in die nog in goede staat en verkoopbaar zijn. Elektrische apparaten mogen defect zijn. Deze kunnen hersteld worden in hun herstelateliers en worden daarna verkocht met een “revisie”kwaliteitslabel dat staat voor 6 maanden garantie.

U kan uw goederen zelf binnenbrengen tijden de openingsuren van De Kringwinkel ofwel
komen zij de goederen gratis bij u thuis ophalen.
Voor een afspraak belt u naar het nummer 0800 2 0080. De herbruikbare goederen worden verkocht in één van hun winkels. U vindt er steeds een gevarieerd aanbod voor ieders beurs.