Gemeentesecretaris

Ann Naert
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 52
02 397 11 68 (fax)

De gemeentesecretaris staat in voor volgende taken:

- de algemene leiding van de gemeentelijke diensten.
- rapportering aan het college van burgemeester en schepenen.
- staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering
  en de evaluatie van het beleid.
- voorbereiding van zaken die aan de gemeenteraad, aan de gemeenteraadscommissies, aan het
  college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd.
- bijwonen van de vergaderingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen.
- hij adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig,
  bestuurkundig en juridisch vlak.