statuten en huishoudelijk reglement milieuraad

De doelstellingen en de werking van de milieuadviesraad zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. U kan de statuten en het huishoudelijk reglement hier downloaden.