Openbare werken

Aquafin start op 4 februari met infrastructuurwerken “Scheibeekstraat - Leenstraat”

Op maandag 4 februari start Aquafin in opdracht van het Vlaamse Gewest het project “Aansluiting Leenstraat”.  Normaliter zullen deze werken tegen eind 2019 beëindigd zijn.  Het uiteindelijk doel bestaat erin opnieuw proper en helder water in alle beken en rivieren in de omgeving te hebben.

De rivieren in Vlaanderen zijn jarenlang sterk vervuild geweest. Mede door de inspanningen van Aquafin en de gemeenten zien we hier geleidelijk aan verbetering in komen. In opdracht van het Vlaamse Gewest bouwt Aquafin namelijk de nodige infrastructuur om het huishoudelijk afvalwater te zuiveren. Het gaat dan om de zogenaamde collectoren en zuiveringsinstallaties.

Ook in Herne gaat Aquafin infrastructuurwerken uitvoeren. Met het project ‘Aansluiting Leenstraat’ wil Aquafin het afvalwater van de inwoners van de Leenstraat en de Scheibeekstraat verzamelen.  Het wordt onder de Ninoofsesteenweg door aangesloten op de bestaande collector in de Scheibeekstraat. Het afvalwater zal uiteindelijk via reeds geplaatste infrastructuur worden afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie van Galmaarden.

Beschrijving van de werken:
Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van bijkomend 220 inwoners van Herne verzamelen dat nu nog in de baangrachten belandt en dit aansluiten op het rioleringsnet. Uiteindelijk zal alles terechtkomen in de zuiveringsinstallatie van Galmaarden.

Om dit te realiseren zal Aquafin in de Scheibeekstraat en het eerste deel van de Leenstraat zelf een gescheiden rioolstelsel aanleggen. Dit betekent dat afvalwater gescheiden van regenwater zal worden opgevangen. Waar mogelijk wordt het regenwater aangesloten op bestaande of nieuwe grachten.

Het is belangrijk dat er geen afvalwater in de grachten terechtkomt en dat er zo weinig mogelijk regenwater op de zuiveringsinstallatie toekomt. Want zuiver regenwater verdunt het afvalwater waardoor het zuiveringsproces bemoeilijkt wordt. Daarom wordt geïnvesteerd in een gescheiden rioolstelsel.

Fases van de wegenwerken en mogelijke hinder:
Fase 1:  Werken kruispunt Ninoofsesteenweg – Scheibeekstraat
Fase 2:  Werken in de Scheibeekstraat tussen Ninoofsesteenweg en Bloemendaelstraat
Fase 3:  Werken in Scheibeekstraat tussen Bloemendaelstraat en Leenstraat.
Fase 4:  Leenstraat tot huisnummer 5.In de zones waar er riolering wordt geplaatst zal de huidige rijwegverharding worden vernieuwd.

Concreet zal in fase 1 de Ninoofsesteenweg ter hoogte van de Scheibeekstraat afgesloten worden vanaf 4 februari gedurende 2 weken. 
Deze eerste fase brengt ernstige verkeershinder met zich mee voor plaatselijk en doorgaand (vracht)verkeer. Er zijn omleidingen voorzien voor autoverkeer, vrachtverkeer (+3,5 ton) en De Lijn.
Doorgaand verkeer zal niet toegelaten worden via de Kapellestraat. We vragen iedereen de omleidingen te volgen aangezien dit de meest veilige routes zijn.
Meer info over de overige fases volgt naarmate de werken vorderen.

Deze werken zijn ingrijpend en hebben een impact op de verkeerssituatie. We verwachten hinder, maar doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken. Wie zich verplaatst in deze periode houdt beter rekening met vertragingen en volgt best de omleidingen.

Communicatie over de werken verloopt ook via Aquafin:
Inwoners kunnen alle info i.v.m. de werken volgen via www.aquafin.be  Selecteer “particulier” en vervolgens “Waar werken we?”.  Bovenaan rechts is er een zwart balkje met “volg projecten in mijn buurt” en registreer om op de hoogte te blijven van de werken in hun buurt.
Het gemeentebestuur hoopt op uw begrip en excuseert zich voor eventuele ongemakken dat deze werken met zich zullen meebrengen.

Voor meer informatie kan u terecht bij
Schepen van openbare werken: Lieven Snoeks, 0476 90 66 79, lieven.snoeks@herne.be
Afdelingshoofd grondgebiedzaken: Eveline Dedoncker, 02 397 11 78, eveline.dedoncker@herne.be