PWA

Waar kan ik terecht?

PWA
Centrum 17
1540 Herne

Openinguren:
maandag, dinsdag en donderdag van 08u30 u tot 12u
maandag- en donderdagnamiddag na afspraak

Deze medewerker staat tot uw dienst

Ria Alaert
Tel. 02 397 11 62
Fax 02 397 11 68Ria Alaert

Je kan hier terecht voor:

- inschrijving van langdurig werklozen (2 jaar werkloos of 6 maanden voor de 45-plussers)
- inschrijving van gebruikers -privé-personen- voor : klein tuinonderhoud, kleine herstellings- en
onderhoudswerken aan de woning, bewaken en verzorgen van dieren, kleine behang- en schilderwerkjes van max. 30
uur per inschrijvingsjaar, bewaking of begeleiding van zieken, bejaarden en kinderen.
- inschrijving van gebruikers -lokale overheden, vzw's, niet-commerciële verenigingen, onderwijsinstellingen,
land- en tuinbouwbedrijven- voor activiteiten vermeld op de lijst (De activiteitenlijst kan opgevraagd worden in het
PWA-kantoor)
- verkoop van naamloze PWA-cheques (per stuk).
- informatie aan werkgevers over het tewerkstellingsplan ACTIVA.
- informatie aan werknemers in het kader van ACTIVA - aanvraag werkkaart.
- informatie aan werkgevers over de tewerkstelling van personen jonger dan 26 jaar : de startbaanovereenkomst.
- informatie aan werklozen jonger dan 26 jaar over de startbaanovereenkomst : de aanvraag van de startbaankaart.
- informatie aan de werkloze 50-plussers : Wie terug aan het werk wil, komt in aanmerking voor een
werkhervattingstoeslag en dit bovenop het loon.
- informatie aan particulieren over de dienstencheques voor huishoudelijke hulp.
- uitleg over het gebruik van de internet-PC in de inkomhal van het gemeente-huis : voor inschrijving als
werkzoekende, zoeken naar een job of info over opleidingen.
- loopbaanonderbreking en tijdskrediet : via het PWA kan u meer te weten komen over de verschillende vormen
van loopbaanonderbreking : u krijgt de basisinformatie, de nodige documentatie en het juiste aanvraagformulier.