Vrije tijd

Waar kan ik terecht?

Dienst vrije tijd
Gemeentehuis Herne
Centrum 17
1540 Herne

Openingsuren:
elke werkdag van 8u30 tot 12u

Volgende medewerkers staan tot uw dienst

Deze medewerkers staan tot uw dienst: 

Contactpersoon

E-mail

Telefoon

Fax

Cultuur

Tineke Moonens

cultuur@herne.be

02 397 11 60

02 397 11 68

Sport

Franciska Dekens

sport@herne.be

02 397 11 64

02 397 11 68

Jeugd

Joke Troncquo

jeugd@herne.be

02 397 11 63

02 397 11 68

Je kan hier terecht voor:

Jeugddienst:
- coördinatie speelpleinwerking
- tieneruitstappen tijdens de zomervakantie
- opvolgen jeugdraad en jaarlijkse activiteiten: dag van de jeugd, buitenspeeldag,..
- jeugdbeleidsplan uitwerken en participatie jeugd toepassen
- uitleendienst gemeentelijk en intergemeentelijk
- scholenoverleg organiseren en opvolgen
- coördinatie jeugdregio Pajottenland
- deelname provinciaal overleg VVJ
- controle en aankoop speeltoestellen en skatetoestellen
- beheer jeugdhuis
- ondersteuning jeugdverenigingen
- organisatie jaarlijkse evenementen fietshappening, zwerfvuilactie,..
- fuifreglement opvolgen + opleiding fuifcoach organiseren

Cultuurdienst:
- cultuurraad opvolgen + organisatie activiteiten: cultuurprijs, openmonumentendag,..
- cultuurbeleidsplan uitwerken
- erfgoedconvenant opvolgen
- overleg cultuurregio Pajottenland
- samenwerking culturele centra, tickets verkopen en promo maken
- vormingen organiseren: computerlessen, workshops voor jongeren,..

Dienst toerisme:
- toeristische dienst + overleg ambtenaren Pajottenland-Markvallei
- dienst ontwikkeling -en samenwerking
- brochures maken
- informatie toerisme in de gang van het gemeentehuis opvolgen

Informatiedienst:
- driemaandelijks infoblad schrijven
- website up-to-date houden
- evenementenkalender bijhouden + typekalender
- opvolgen beleid communicatie en informatie
- persberichten opmaken

Ontwikkeling -en samenwerkingsraad:
- opvolgen vergaderingen Herne Solidair + activiteiten (maand van de Fair Trade)
- intergemeentelijk overleg Pajottenland en initiatieven
- Fair Trade gemeente, criteria halen
- welzijnsinitiatieven uitwerken

Varia
- Pajottenland + opvolgen
- raad der raden organiseren + overleg vrijetijd
- organisatie 800 jaar Herne, opvolgen werkgroepen
- intergemeentelijk overleg opvolgen
- verwelkomingspakketten nieuwe inwoners
- regelmatige bijscholing, vormingen VVJ, vormingsdriedaagse,..
- provinciale initiatieven opvolgen
- stafvergadering bijwonen en opvolgen