Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een aanvraag ontvangen voor een verkavelingswijziging van nr 159 Manhovestraat Lot 2.
De aanvraag heeft als adres Manhovestraat zn, 1541 Sint-Pieters-Kapelle, kadastraal gekend als 3e afdeling Sectie A 587T.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 12 juni 2018 tot en met 12 juli 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een aanvraag ontvangen voor een verkavelingswijziging voor 3 loten voor open bebouwing.
De aanvraag heeft als adres Moerstraat zn, 1540 Herne, kadastraal gekend als 1e afdeling Sectie D 14P & 14S.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 19 juni 2018 tot en met 19 juli 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een aanvraag ontvangen voor een functiewijziging Langestraat 14A (van 1 naar 2 woningen).
De aanvraag heeft als adres Langestraat 14A, 1540 Herne, kadastraal gekend als 1e afdeling Sectie D 372Y.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 26 juni 2018 tot en met 26 juli 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van een terreinprofiel.
De aanvraag heeft als adres Ikkelenbergstraat 28, 1540 Herne, kadastraal gekend als 1e afdeling Sectie K 360C, 367, 359A, 358B, 348, 347, 346, 345, 344A en 340B.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 10 juli 2018 tot en met 9 augustus 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.