Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een omgevingsaanvraag ontvangen voor het verbouwen van een bestaande ééngezinswoning
De aanvraag heeft als adres Stationsstraat 48, 1540 Herne en kadastraal gekend als 1e Afdeling Sectie H Nr. 216E4.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Gemeente Herne.
De aanvraag ligt ter inzage van 14 februari 2020 t.e.m. 14 maart 2020 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een omgevingsaanvraag ontvangen voor het plaatsen van een omheining.
De aanvraag heeft als adres Hoogbaan 10A, 1540 Herne en kadastraal gekend als 1e Afdeling Sectie E Nr. 71S.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Gemeente Herne.
De aanvraag ligt ter inzage van 14 februari 2020 t.e.m. 14 maart 2020 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.