Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een alleenstaande ééngezinswoning.
De aanvraag heeft als adres Strijderstraat (zn) te 1541 Herne, kadastraal gekend als 3e afdeling Sectie C perceel 711K.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 30 oktober 2018 tot en met 29 november 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een aanvraag ontvangen voor een grondwaterwinning.
De aanvraag heeft als adres Langestraat 14 te 1540 Herne, kadastraal gekend als 2e afdeling Sectie D perceel 372X.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 16 oktober 2018 tot en met 15 november 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een aanvraag ontvangen voor een verkaveling "fondatel".
De aanvraag heeft als adres Lorengstraat 6 te 1540 Herne, kadastraal gekend als 1e afdeling Sectie H perceel 221F2, 225N4, 222A, 225K2 en 225M2.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 16 oktober 2018 tot en met 15 november 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een aanvraag ontvangen voor een verkavelingsaanvraag 2 loten half-open bebouwing.
De aanvraag heeft als adres Van Cauwenberghelaan (zn) te  1540 Herne, kadastraal gekend als 1e afdeling Sectie D perceel 124V2.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 16 oktober 2018 tot en met 15 november 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een ééngezinswoning.
De aanvraag heeft als adres Edingsesteenweg (zn) te 1540 Herne, kadastraal gekend als 1e afdeling Sectie E perceel 273D2.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 16 oktober 2018 tot en met 15 november 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een aanvraag ontvangen voor een verkavelingswijziging (inplanting).
De aanvraag heeft als adres Grotestraat (zn) te  1540 Herne, kadastraal gekend als 1e afdeling Sectie E perceel 287N.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 9 oktober 2018 tot en met 8 november 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een aanvraag ontvangen voor regularisatie terreinaanlegwerken Olenberg.
De aanvraag te  1540 Herne, kadastraal gekend als 1e afdeling Sectie G perceel 38.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 9 oktober 2018 tot en met 8 november 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.