Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een omgevingsaanvraag ontvangen voor het plaatsen van een veranda.
De aanvraag heeft als adres Manhovestraat 15C, 1541 Herne en kadastraal gekend als 3e afd.Sectie A perceel 587S.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Gemeente Herne.
De aanvraag ligt ter inzage van 13 september 2019 tot en met 12 oktober 2019 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een omgevingsaanvraag ontvangen voor het bouwen van een ééngezinswoning.
De aanvraag heeft als adres Pausleenstraat (zn), 1540 Herne en kadastraal gekend als 1e afd.Sectie G perceel 195D.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Gemeente Herne.
De aanvraag ligt ter inzage van 9 augustus 2019 tot en met 7 september 2019 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.