Reglementen gemeente

reglementen omgeving

GR 26/06/2019: Aanvullend reglement Frans Minnaertstraat
Ruimtelijke ordening - Reglement samenstelling GECORO
Retributie voor prestaties geleverd voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen
Opheffing aanvullend reglement betreffende het plaatsen van rijbaankussens binnen de bebouwde kom in de Lindestraat te 1540 Herne 10 meter voorbij de perceelsgrens van de woning met huisnummer 65 richting Kokejane
Opheffing reglement betreffende het inrichten van een parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap thv Sint-Niklaasstraat 14a
Aanvullend reglement betreffende Oud-Klooster
Wijziging 'lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen' in het werkingsgebied van Wooninkel Pajottenland
Belasting op leegstaande gebouwen en woningen
Reglement betreffende leegstaande woningen en gebouwen - Goedkeuring
Reglement en heffing betreffende leegstaande woningen en gebouwen - Goedkeuring
Reglement en heffing verwaarloosde woningen en gebouwen - Goedkeuring
Reglement betreffende verwaarloosde woningen en gebouwen - Goedkeuring
Aanvullend reglement betreffende een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Gainestraat.
Gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen
Aanvullend reglement betreffende de Kerkstraat
Aanvullend reglement betreffende de Oude Stationsstraat
Aanvullend reglement oversteekplaats voetgangers Kapellestraat
Aanvullend reglement betreffende het inrichten van een parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap ter hoogte van Sint-Niklaassstraat 14A
Aanvullend reglement betreffende de Frans Minnaertstraat
Aanvullend reglement betreffende het inrichten van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap op het parkeerterrein aan het station in de Lorengstraat
Aanvullend reglement betreffende het inrichten van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap op het parkeerterrein aan het kerkhof in de Sint-Niklaasstraat
Aanvullend reglement betreffende het inrichten van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap op het parkeerterrein aan de Polyvalente Zaal in de Markstraat
Aanvullend reglement betreffende het inrichten van vijf parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap op het parkeerterrein aan de sporthal De Hernekouter
Gemeentelijk aanvullend reglement gewestweg Steenweg Asse (N285): snelheidsbeperking 50km/uur - goedkeuring
Intergemeentelijke reglement leegstand: aanpassing besluit
subsidiereglement grondontledingen
subsidiereglement inzaaien groenbemesters
Aanvullend reglement betreffende het inrichten van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap aan de overzijde van Markstraat 3 te 1541 Sint-Pieters-Kapelle