Grondgebiedzaken

Waar kan ik terecht?

Dienst Grondgebiedzaken
Gemeentehuis Herne
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 78

Volgende medewerkers staan tot uw dienst:

Eveline Dedoncker, afdelingshoofd grondgebiedzaken en dienst openbare werken
Josse Duran, omgevingsambtenaar (ruimtelijke ordening), dienst omgeving
Anja Mertens, omgevingsambtenaar (milieu), milieudienst
Cali Guillaume, medewerker dienst omgeving
Raf Tiels, coördinator technische dienst
Damien Allert, deskundige patrimonium en aankopen
Tim Noldus, deskundige mobiliteit